سرپرست واحدهاي پژوهش

 
 
 

سمت

نام و نام خانوادگي

تماس با مدير

رئيس مركز كامپيوتر

مهندس سعيد آذربرا

 


تلفكس: 84063407

تلفن تماس:88677276

 

 
  
 

سمت

نام و نام خانوادگي

تماس با مدير

رئيس كتابخانه

آنسه حسيني زاده

 


88674749

 

 

 

سمت

نام و نام خانوادگي

تماس با مدير

مدير ارتباط با صنعت

دكتر عبدالحسين جلالي آقچاي

mechind@kntu.ac.ir

 

84063252

(دفتر ارتباط با صنعت)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/18
تعداد بازدید:
116
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.