دانشجو: محمدحسين محمدي شاد استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمد حسين محمدي شاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

مطالعه پارامترهاي فيزيكي و هندسي موثر بر عملكرد فيلترهاي ذرات ديزل با استفاده از روش عددي شبكه بولتزمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر امير

تقوي پور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر اميرحسين شامخي

 

 

دكتر علي

موسوي

دانشگاه صنعتي شريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

-

شنبه 6 مردادماه 96

ساعت 11

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1397/04/31
تعداد بازدید:
46
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.