دانشجو: فرشاد عبدي خاصوان استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

فرشاد عبدي خاصوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

تحليل ديناميكي بوسته مخروطي ناقص هدفمند مدرج تحت بار ديناميكي تحرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي

نجفي اردكاني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر علي اصغر جعفري

 

 

دكتر محمدرضا

قضاوي

دانشگاه تربيت مدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق 207

شنبه 31 شهريورماه 97

ساعت 18

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1397/06/26
تعداد بازدید:
73
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.