دانشجو: محسن رضائيان استاد راهنما: دكتر مجيد سلطاني

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

محسن رضائيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

مدل سازي رياضي دارو رساني به تومورهاي پريتونيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر سيروس

آقانجفي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مجيد سلطاني

 

 

دكتر افسانه

مجري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر محمدسعيد

سعيدي

دانشگاه صنعتي شريف

 

 

 

 

دكتر سعيد

امان پور

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار دكتري طبقه پنجم

چهارشنبه 11 مهرماه 97

ساعت 16

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
262
تاریخ:
1397/07/09
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.