دانشجو: علي صابري استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

علي صابري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

شبيه سازي ناپايداري ويسكوز فينگرينگ در جابجايي دو سيال قابل امتزاج در محيط متخلخل با استفاده از روش بهبود يافته ماركر و سل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر مجيد

بازارگان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر محمدرضا شاه نظري

 

 

دكتر افسانه

مجري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر صادق صديقي خويدك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار طبقه پنجم

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95

ساعت 9

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1395/12/04
تعداد بازدید:
48
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.