دانشجو: نويد اسدي استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

نويد اسدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي ارتعاشات پوسته سوار شده روي خودرو، تحت اثر ناهمواري جاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمد

شرعيات

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر علي اصغر جعفري

 

 

دكتر علي

نجفي اردكاني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار دكتري طبقه پنجم

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95

ساعت 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1395/12/04
تعداد بازدید:
28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.