دانشجو: محمد كسايي استاد راهنما: دكتر مهرداد وحدتي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمد كسايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

طراحي و ساخت ماشين پرداخت كاري با پودر هوشمند مغناطيسي (R-MAF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر مهدي

ظهور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مهرداد وحدتي

 

 

دكتر مجيد

قريشي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري طبقه اول

دوشنبه 16 اسفندماه 95

ساعت 9 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1395/12/16
تعداد بازدید:
171
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.