دانشجو: جلال محمدي استاد راهنما: دكتر حامدي
 

اخبار جلسات دفاعيه دانشجويان دكتري دانشكده مهندسي مكانيك

نام

نام خانوادگي

دفاعيه

موضوع رساله

جلال

محمدي

رساله دكتري

بررسي عددي و تجربي جريان خود­چرخشي در چاه

اساتيد ممتحن

استاد راهنما

دكتر محمد حسين حامدي

دكتر سلمان

نورآذر

دانشگاه اميركبير

دكتر حسن كريمي

دكتر كيوان

صادقي

دانشگاه تهران

استاد مشاور

ندارد

دكتر عبدالله

شادآرام

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

زمان ارائه

16 بهمن ماه 1391-ساعت15

دكتر مهرزاد

شمس

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مكان ارائه

طبقه پنجم-اتاق جلسات

تعداد بازدید:
693
تاریخ:
1391/11/11
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.