دانشجو: جاماسب پيركندي اساتيد راهنما: دكتر قاسمي، دكتر حامدي

اخبار جلسات دفاعيه دانشجويان دكتري دانشكده مهندسي مكانيك

نام

نام خانوادگي

دفاعيه

موضوع رساله

جاماسب

پيركندي

رساله دكتري

بهينه سازي ترموديناميكي و ترمواكونوميكي يك سيكل هيبريد مركب پيل سوختي دما بالا و توربين گاز

اساتيد ممتحن

استاد راهنما

دكتر محمد حسين حامدي

دكتر محمدرضا

انصاري

دانشگاه تربيت مدرس

دكتر مجيد قاسمي

دكتر موسي

فرهادي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

استاد مشاور

ندارد

دكتر علي

كشاورز

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

زمان ارائه

17 بهمن ماه 1391-ساعت10:30

دكتر مسعود

ضياء بشرحق

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مكان ارائه

كلاس سمعي بصري كارشناسي ارشد

تعداد بازدید:
1323
تاریخ:
1391/11/14
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.