مسابقه app نويسي
دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در نظر دارد كه اولين دوره مسابقات اپ نويسي در مهندسي را برگزار نمايد. اين مسابقه در دور اول در سال 95-96 در سطح دانشكده اي و در دو مرحله مجزا برگزار مي گردد. مرحله اول ايده پردازي و ارائه طرح هاي نوين و كاربردي در زمينه مهندسي مكانيك است. در مرحله دوم برگزيدگان ايده هاي خود را تبديل به اپ كاربردي مي نمايند و با يكديگر رقابت خواهند نمود. بسط موضوع مسابقه به تمام شاخه هاي مهندسي، از اهداف اين رويداد براي دوره هاي آينده مي باشد. دانشكده مهندسي مكانيك سعي دارد با حمايت از طرح هاي نوآورانه و كاربردي در زمينه مهندسي ، آشنايي با علوم مهندسي و كاربرد آن ها را گسترش دهد. از اهداف برگزاري اين مسابقات مي توان به توانمندسازي دانشجويان جهت كاربرد علوم مهندسي، افزايش مهارت در زمينه اپ نويسي، توسعه فعاليت هاي دانشجويي مرتبط با حوزه هاي درسي، بسترسازي براي شكوفايي خلاقيت و نوآوري دانشجويان، و ايجاد جريان توسعه فناوري هاي نرم در حوزه علوم مهندسي اشاره نمود.
 
 
  ورود به سايت                فرمت گزارش مرحله ايده پردازي           آئين نامه                   
 
 
 
تعداد بازدید:
81
تاریخ:
1395/11/27
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.