-
برگزاری وبینار " مراحل راه‌اندازی استارت‌آپ " در دانشگاه تفرش
برگزاری وبینار " مراحل راه‌اندازی استارت‌آپ " در دانشگاه تفرش
برگزاری وبینار " مراحل راه‌اندازی استارت‌آپ " در دانشگاه تفرش:
 
 لینک: